Lezingen & Presentaties

Lezingen & Presentaties

Met humor, sprekende voorbeelden en theorie neem ik de luisteraars mee naar de wereld van de technologische trends, maatschappelijke veranderingen en welke invloed dit heeft op zorgorganisaties en hun patiënten/ medewerkers. Hieronder vind je mijn expertises waarin ik in mijn lezingen kan vertellen. 

  • Technologische ontwikkelingen
  • Kennisnetwerken (zwermen)
  • Zorginnovaties
  • Lean startup
  • Hackathons
  • Digitalisering van de zorg

Innovaties in de zorg

In deze lezing leg ik met praktische en spraakmakende voorbeelden uit hoe de maatschappij snel verandert en welke kansen en risico’s dit geeft voor de gezondheidszorg. D.m.v. technologische ontwikkelingen, maatschappelijk trends en inspirerende voorbeelden schets ik een wereld waarin de consument meer dan ooit de regie heeft over zijn / haar leven.

De “patient will see you now” zorgt ervoor dat zorgorganisaties steeds vaker te maken krijgen met wrijving tussen dat wat ze kunnen bieden en dat wat de consument van hun verwacht. In mijn verhaal vertel ik mijn visie op de gezondheidszorg, en hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de toekomst relevant kunnen blijven. Daarbij leg ik de focus op de structuur en cultuur aspecten die bepalend zijn voor de veranderbereidheid van organisaties.

Burned out, op weg naar een nieuw begin

In deze lezing vertel ik mijn persoonlijke verhaal van de tijd dat ik een burn-out had. Ik leg door persoonlijke anekdotes uit, welke aspecten ervoor gezorgd hebben dat ik in de burn-out terecht kwam en wat ik heb moeten veranderen om weer uit de burn-out te komen. In mijn verhaal leg ik de link tussen mijn eigen burn-out en de parallellen die ik ontdekt heb bij zorgorganisaties.

Organisaties hebben namelijk met dezelfde risico’s te maken en reageren vaak op dezelfde manier op veranderingen in de omgeving. Mijn stelling is dan ook dat organisaties, grote groepen mensen zijn, en dus te maken hebben met dezelfde dilemma’s als ik persoonlijk had. Naast mijn verhaal en de parallellen  die ik trek met zorgorganisaties geef ik inspirerende inzichten mee die helpen om als organisatie wendbaarder te worden.

Zwermen in de zorg

Zelf kwam ik 5 jaar terug achter de kracht van de netwerksamenleving toen ik in het netwerk van Permanent Beta kwam en ervaardde dat je zonder geld en papier toch een groot evenement kunt organiseren met 50 sprekers voor 700 man.

Sindsdien ben ik zelf meerdere informele netwerken (oftewel zwermen) gaan opzetten met als doel om kennis en ervaring laagdrempelig te delen en zo tot meerwaarde te komen voor de gezondheidszorg. de #vginnovators is 1 netwerk die ik samen met anderen gestart ben en veel succes heeft door zijn informaliteit en actiegerichtheid. de VG hackathon is daar een mooi resultaat van, wat de 1e landelijke 5 daagse hackathon was die door het hele land gehouden werd.

Ik vertel over het ontstaan van deze zwermen alsook wat het tot een succes maakt? Ik geef daarbij tips over hoe je een zwerm kunt starten zonder papier en geld en welke waarden dan belangrijk zijn. 

Dus:

  • Blijf op de hoogte van de laatste (technologische trends)
  • Wordt geprikkeld door (humoristische) stellingen
  • Raak geïnspireerd door de praktische voorbeelden

Meer weten?